Bild av en dator. Klicka för att komma till kursen Anpassad IT

Mora folkhögskola 

Mora folkhögskola i Dalarna grundades 1907, sedan dess har vi utgjort en plats för möten mellan människor. Då främst för bygdens unga, idag en skola med deltagare från hela världen.

Vi finns centralt i Mora med gångavstånd till tåg och buss. Närhet till stadens service gör det enkelt att vara studerande och skapar förutsättningar för oss att vara en attraktiv och lättillgänglig mötesplats.

I det goda mötets väsen ligger respekten för medmänniskan. Möten bygger broar och skapar tillit mellan människor. De skänker glädje, gemenskap, meningsfullhet i livet, som i sin tur kan ge kraft åt förändring. Vår huvudman Landstinget Dalarna har gett oss uppdraget att skapa utveckling för gemenskap, tolerans och öppenhet. Vi ska vara en aktör som aktivt tar ansvar för folkhälsoarbetet samtidigt som vår verksamhet ska stärka och utveckla demokratin. Detta gör vi genom att välkomna alla att fritt och frivilligt delta i våra verksamheter, som med god kvalité ska möjliggöra lärprocesser och personlig utveckling.   

Mora folkhögskola ska vara en plats för dig som vill och behöver!

Vi erbjuder mängder av möjligheter för dig som vill förändras och utvecklas tillsammans med andra, vi tror att det finns något att hämta på Mora folkhögskola oavsett intresse, ålder, kön eller etnicitet. Vår studiemiljö präglas av mångfald såväl i verksamhetens utbud som i de som deltar.

I Folkbildningens Vägval & Vilja folkbildningspolitiskt dokument står det:

Kunskap krävs i vardagen, för att samhällsservice och tjänster ska bli tillgängliga. Kunskap krävs för att få tillgång till, men även kritiskt kunna granska och värdera, ett växande informationsflöde. Inte minst krävs möjligheter till lärande, just för att kunskap och bildning har ett egenvärde– är något som skänker insikt, mening och sammanhang. Sammantaget innebär detta att människor efterfrågar en mångfald av möjligheter till lärande– av skilda skäl, på skiftande sätt och i olika sammanhang. Behoven kan beskrivas som att människor efterfrågar ett livslångt, livsdjupt och livsvitt lärande. Välkommen!

 

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer