Bild av en dator. Klicka för att komma till kursen Anpassad IT

 

Att studera på Mora Folkhögskola är kostnadsfritt och studiemedelsberättigat via CSN. Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN. Men det finns vissa avgifter när man studerar. Kurslitteratur 
och kursmaterial betalar du till exempel själv. 

 

Obligatoriska kostnader

Anmälningsavgift

Studerande på skolans kurser betalar en anmälningsavgift på 400 kr när man tackar ja till sin plats.
Denna anmälningsavgift återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften.
Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka om man inte tar sin plats i anspråk.

Omkostnadsavgift

Studerande som bor på skolan betalar 400 kr/termin. Denna avgift faktureras tillsammans med första hyresfakturan.
I denna avgift ingår kostnad för kopiering, utskrifter, kulturaktiviteter, e-media, obligatoriska studieresor,
underhållning samt försäkring.

Studerande som inte bor på skolan betalar en omkostnadsavgift på 700 kr/termin som faktureras.
Utöver kostnader nämnda ovan ingår även kaffe/the/saft under skoldagar samt luciafika, jullunch och påsklunch.

Resekostnader

Alla studerande på skidkursen betalar ersättning för bussresor med skolans egen buss. 

För dig som önskar boende på skolans internat, gå in under Logi/Konferen/internat och läs mer.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer