Bild av en dator. Klicka för att komma till kursen Anpassad IT

Att studera på Mora Folkhögskola är kostnadsfritt och studiemedelsberättigat via CSN. Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN. Men det finns vissa avgifter när man studerar. Kurslitteratur och kursmaterial betalar du till exempel själv. 

 

Obligatoriska kostnader

Anmälningsavgift

Studerande på skolans kurser betalar en anmälningsavgift på 300 kr när man tackar ja till sin plats.
Denna anmälningsavgift återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften.
Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka om man inte tar sin plats i anspråk.

Omkostnadsavgift

För studerande på distanskursen Autism-ett annorlunda sätt att tänka är omkostnadsavgiften 300 kr/termin.
I denna avgift ingår kostnad för kopiering, utskrifter och elevförsäkring. Kostnaden täcker även kaffe/the/saft
under skoldagar. Denna avgift faktureras under terminen.

Kurslitteratur och kursmaterial betalar deltagarna själva.

För dig som önskar boende på skolans internat, gå in under Logi/Konferen/internat och läs mer.

Det kan tillkomma kostnader i samband med studieresor/besök.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer