Bild av en dator. Klicka för att komma till kursen Anpassad IT

Fördjupningsarbeten

På Mora Folkhögskolas autismutbildning genomförs ett projektarbete den fjärde terminen. De studerande som skrivit dessa projekt har gett sitt medgivande att deras arbete får läggas ut och de delar kursens önskan att sprida kunskap om Neuropsykiatri.

Utanförskap (bilaga 1) 

Pedagogiskt arbetssätt

Funktionsinriktad musikterapi (FMT) 

Stress inom autismspektrumtillstånd 

Förälder med ADHD 

Unika barn som behöver unika lösningar 

Att göra idrotten mer tillgänglig för barn med psykiska funktionsnedsättningar 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer